Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg voor u gemaakt. Het kan helaas toch voorkomen dat sommige zaken foutief zijn verwerkt of dat er onduidelijkheden zijn. Wij maken u er dan ook op attent dat alle prijzen (in euro’s) onder voorhoud zijn van eventuele wijzigingen.

Het beschikbaarheidoverzicht met prijzen is NIET bindend. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Kosten bij onverhoopte annulering

Een eventuele annulering dient u schriftelijk te melden. De annuleringskosten bedragen voor aanvang van de huurperiode

  1. 25% in de periode tussen aanbetaling en acht (8) weken voor uw aankomst
  2. 50% in de periode tussen acht (8) weken en vijf (5) weken voor uw aankomst
  3. 80% in de periode tussen vijf (5) weken en drie (3) weken voor uw aankomst
  4. Indien u moet annuleren binnen drie (3) weken voor aanvang tot en met het einde van uw huurperiode is 100% van de huursom  verschuldigd.

Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v een annuleringsverzekering. Wij raden u ten zeerste aan een annuleringsverzekering af te sluiten binnen de daarvoor gestelde termijn.

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming van toepassing. Door de AVG worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van onze villas in de Algarve, Portugal. De website van onze villas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van andere sites en bronnen op onze website. Algarve-villas is gevestigd in de Wilgen, Drachtster heawei 27, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Privacy verklaring Algarve-villas

Persoonsgegevens die via de site www.algarve-villas.nl en mailadres o.a.veenstra@algarve-villas.nl worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te allen tijde de door u of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden echter niet langer dan twee jaar bewaard, daarna worden ze gewist. De gegevens dienen ook, om bij terugkeer, de verwerking van uw reservering te vergemakkelijken. U gaat hiermee akkoord bij het vastleggen van uw reservering.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
*          Voor- en achternaam
*          Adresgegevens
*          Telefoonnummer
*          E-mail adres

Met welk doel verwerkt Algarve-villas uw persoonsgegevens
Algarve-villas maakt van uw gegevens gebruik voor de afhandeling van uw boeking en eventueel van uw betaling. Voor de bevestiging van een boeking zijn uw woon- en e-mail adres van belang. Voor eventuele vragen en om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen is uw telefoonnummer noodzakelijk. Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor onze belastingaangifte te bewaren. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens dienen te verstrekken aan de Politie of aan andere bevoegde instanties.

Beveiliging
Algarve-villas neemt de noodzakelijke maatregelen om uw gegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beschermen.

Klachten
U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: o.a.veenstra@algarve-villas.nl